De erfenis van Tish Murtha's fotografie vanuit het perspectief van een dochter

Een paar maanden geleden introduceerden we je aan Tish Murtha, een vrouw die op beroemde wijze een fotografiereeks documenteerde met aandacht voor de ontberingen van adolescenten die opgroeiden in het Newcastle van 1980.

Vandaag stellen we je voor aan Ella Murtha, die ons een dieper inzicht biedt in de motieven en methoden van haar moeders werk, evenals de impact en de erfenis die deze beelden hebben.

Tish Murtha © Ella Murtha

De 'Youth Employment´ serie biedt zeker een boeiend verhaal over ontbering, maar wat inspireerde Tish om deze specifieke subcultuur te vangen?

De foto's en tekst in de originele 'Youth Unemployment' tentoonstelling waren een direct antwoord op de stijgende werkloosheid onder de jeugd, onderdeel van een nationale trend die in het Thatcher-tijdperk catastrofale proporties had bereikt. Ze worden geïnspireerd door liefde en ook boosheid.

Tish Murtha © Ella Murtha

Veel van de opnames roepen een mate van emotie en intimiteit op. Welke relatie had Tish met deze onderwerpen?

Mijn moeder's interesse in fotografie was altijd op een praktisch niveau, ze hield ervan mensen te fotograferen en ze was altijd zeer geïnteresseerd in hen. Ze kreeg niet het niveau van intimiteit en menselijkheid in haar beelden door een opportunist te zijn, ze gaf oprecht om de mensen die ze documenteerde. Ze waren haar familie, vrienden en buren. Ze wilde proberen te helpen op de enige manier waarop ze kon - met haar camera.

Tish Murtha © Ella Murtha

Wat waren de bedoelingen van Tish door deze foto's bekend te maken en tentoon te stellen?

De serie portretteerde wat Tish zag als het verspillen van jonge levens te midden van de verwaarlozing van een gebied met meer dan het dubbele van de werkloosheidsgraad van de stad als geheel. Het was een reactie op de regering van de Thatcher "Free Market" filosofie omdat ze meende dat dit een periode van bittere conflicten opriep toen jonge mensen steeds meer gefrustreerd raakten en weigerden de logica van een economisch systeem te accepteren. Ze hoopte door de realiteit van het leven van deze kinderen te laten zien, en het verspillen van hun potentieel, dat ze op de een of andere manier een verandering tot stand kon brengen, mensen opmerkzaam kon maken en discussies over echte kwesties door haar fotografie kon stimuleren. Dit kreeg ze voor elkaar met haar essay ‘Youth Unemployment in the West end of Newcastle’ die in februari 1981 in het House of Commons werd besproken.

Tish Murtha © Ella Murtha

Politieke agenda's blijven de jeugd van vandaag beïnvloeden. Geloof jij dat er iets is wat we veertig jaar later van deze foto's kunnen leren?

Ja, ik denk dat mijn moeders beelden een duidelijke waarschuwing zijn in deze tijden van soberheid, de druk is complex en verreikend en zal sociale en politieke implicaties hebben die de komende jaren domineren. Haar woorden, in het bijzonder, haar voorzichtigheid dat “werkloze, verveelde, verbitterde en boze jonge mannen en vrouwen de brandstof voor het vuur zijn” voor “barbaarse en reactionaire krachten in de samenleving” op zoek naar politiek kapitaal van hen, kan niet worden genegeerd.

Tish Murtha © Ella Murtha

We horen dat je binnenkort een boek gaat publiceren over de 'Youth Employment' serie... kunt je ons hier wat meer vertellen?

Het gelimiteerde hardback-boek met de titel 'Youth Unemployment' zal naar verwachting eind 2017 door Bluecoat Press worden gepubliceerd. Het bevat een voorwoord van Magnum-fotograaf David Hurn, een essay van professor Val Williams, en het oorspronkelijke essay dat Tish schreef om haar tentoonstelling getiteld 'Youth Unemployment in the west end of Newcastle' te vergezellen, samen met 70 foto's.


Klik hier om meer te leren & verkennen over het iconische bereik van de fotografie van Tish en informatie over de publicatie van de ´Youth Unemployment´ serie.

geschreven door nicholasbacon op 2017-11-30 in #nieuws

Meer interessante artikelen