Is de Russar+ afstandsmeter gekoppeld?

In de zomer van 2014 zal Lomography een speciale zoeker voor de Russar+ lanceren. Dit zal 2 framing kwesties verhelpen. Ten eerste zal de extra zoeker je een zeer goede indruk van het 20mm beeld dat je vastlegt bij het fotograferen met de Russar+ geven; dit zal dus enorm helpen met het ontwerpen van je foto’s tijdens het filmen met analoge meetzoekercamera’s. Ten tweede zal de extra zoeker je corrigeren voor parallax. Parralax treedt op omdat het imago van je lens anders ‘ziet’ dan wat je camera zoeker ‘ziet’; dit komt door de afstand tussen de locatie van de lens op de camera en en de camerazoeker. Met de Russar+ zoeker ben je in staat om dit parallax effect te corrigeren, zodat het beeld dat je door de zoeker ziet een meer nauwkeurige weergave van het beeld van de lens zal zijn op het moment dat je een foto maakt.

The Russar+ Viewfinder

In Summer 2014, Lomography will launch a dedicated viewfinder for the Russar+. This will help with 2 framing issues. Firstly, the additional viewfinder will give you a very good impression of the 20mm image you will capture when shooting with the Russar+; so this will greatly aid with framing your photos when shooting with analogue rangefinder cameras. Secondly, the additional viewfinder will allow you to correct for parallax. Parralax occurs because the image your lens ‘sees’ is different to what your camera viewfinder ‘sees’; this is due to the distance between where your lens sits on your camera and where the camera viewfinder is. With the Russar+ Viewfinder, you are able to correct for this parallax effect so the image you see through the viewfinder will be a more accurate representation of the image the lens will capture when you take a photo.

geschreven op 2014-04-10 in #lenses #russar