Wat kan ik doen met mijn albums in het Lab?

Onder ‘albums’ kun je het album selecteren dat je wilt bewerken. Er zijn twee speciale albums: ‘trash’ (alle foto’s die zijn verwijderd uit je albums) en ‘unsorted’ (alle foto’s die je nog niet in een album hebt geplaatst). Je kunt hier ook nieuwe albums aanmaken.

Dit zijn de stappen als je een album wilt bewerken:

Dubbelklik erop en het zal openen onder ‘selectie’.

Je kunt ook een album selecteren door erop te klikken – als je meerdere albums wilt selecteren, houdt je de CTRL-knop (WIndows) of de APPLE-knop (OSX) ingedrukt.

Je kunt zelfs een rij albums selecteren door op het eerste album dat je wilt selecteren te klikken, de SHIFT-knop vast te houden en vervolgens op het laatste album dat je wilt selecteren te klikken – alle albums daar tussenin worden geselecteerd!
Het beste aan het ‘albums’-gedeelte in het Lab is dat je meerdere albums kunt selecteren en hun metadata in één keer kunt aanpassen. De metadata zijn de tags en informatie die je kunt plaatsen om je album te beschrijven. De volgende metadata zijn er voor je album:

Tags – Tag je album met de beste keywords zodat hij makkelijk te vinden is door andere lomografen.
Camera’s – Hier kun je de camera’s noemen die je hebt gebruikt voor de foto’s in je album.
Film – Hier kun je de film noemen die je hebt gebruikt voor de foto’s in je album.

Locatie – Hier kun je de locaties noemen waar de foto’s in je album gemaakt zijn.

geschreven op 2012-03-26 in #lomo-lc-a #lomolab